Authors: Yehor Stryzhakov / Єгор Стрижаков

Young imagination / Молода уява

The art rocket conveys the initial conception of cosmos by a person, the variety of celestial bodies, the color of galaxies and star clusters, reflections on the possible existence of other civilizations.

Арт на ракеті передає первинне уявлення людини про космос, різноманіття небесних тіл, колір галактик і зоряних скупчень, можливе існування інших цивілізацій. Таке сприйняття породжує безліч міфів про наше походження та устрій Всесвіту загалом.
Метою митця було відтворити покриття, наближене до деталей заводського виробництва, немов ракета тільки-но вийшла з конвеєру.