Authors: Tetiana Kramarenko / Тетяна Крамаренко

Great Opportunities Hidden in Chaos / Прекрасні можливості, сховані в хаосі

Every person is unique, every person has unlimited potential, but not every person is capable of realizing this... And the chaos connects us all like scribbles connect illuminators with the passengers. Who occupied the leading role on the rocket? Look in the top window!

Хаос — це нескінченна кількість варіантів, що переплітаються між собою.
Кожен з нас унікальний і має нескінченний потенціал, але не кожен наважується його реалізувати. Хаос поєднує всіх нас, так само як каракулі сполучають ілюмінатори, в яких є пасажири. Хто ж зайняв головне місце в ракеті? Зазирни у верхній ілюмінатор!